Hasiči Dobranov

PA200166.JPG
1983
1983
1985
1985
2005
2005
2008
2008
2009
2009
2010 Povodně
2010 PovodněVyznamenání

"Čestné uznání OSH" obrželi:

Rákosník Milan st.Rákosník Milan ml., Beneš Václav, Rákosníková Květoslava, Hnídek Hynek

"Čestné uznání KSH" obrželi:

Rákosník Milan st., Rákosník Milan ml., Beneš VáclavRákosníková Květoslava, Hnídek Hynek

Medaili "Za příkladnou práci" obdrželi:

Rákosník Milan st., Rákosník Milan ml., Beneš Václav, Rákosníková Květoslava, , Hnídek Hynek

Medaili "Za věrnost 10 let " obdrželi:

Rákosník Milan st.Rákosník Milan ml.Beneš Václav, Rákosníková Květoslava, , Hnídek Hynek

Medaili "Za věrnost 20 let " obdrželi:

Rákosník Milan st., Rákosník Milan ml.,Beneš Václav, Rákosníková Květoslava, , Hnídek Hynek

Medaili "Za věrnost 30 let " obdrželi:

Rákosník Milan st.

Medaili "Za věrnost 40 let " obdrželi:

Rákosník Milan st.

Medaili "Za věrnost 50 let " obdrželi:
Medaili "Za zásluhy o výchovu " obdrželi:

Medaili "Za odvahu a statečnost " obdrželi: prokázanou při povodních 2010 

Witschel Martin, Soukup Eduard

Medaili "Za záchranu života " obdrželi:

"Medaile sv. Floriána " obdrželi:

Rákosník Milan st.

Titul a odznak "Zasloužilý hasič" obdržel:
Index (přehled) všech stužek

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Udělování vyznamenání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) se řídí Statutem vyznamenání, způsob jejich nošení pak upravujeStejnokrojový předpis. Obojí naleznete v sekci Dokumenty SH ČMS. Anglické názvy nejsou oficiální, byly vytvořeny pouze pro potřeby tohoto webu.

Vysvětlivky zkratek:

 • OSH - okresní sdružení hasičů,
 • KSH - krajské sdružení hasičů,
 • SH ČMS - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
 • VV SH ČMS - výkonný výbor SH ČMS (tzv. ústředí).

shcms-za-vernost-10 
shcms-za-vernost-20 
shcms-za-vernost-30 
shcms-za-vernost-40 
shcms-za-vernost-50 
shcms-za-vernost-60 
shcms-za-vernost-70 
shcms-za-vernost-80

Medaile SH ČMS Za věrnost

 • Uděluje OSH za dlouhodobou aktivní činnost.
 • Poprvé se uděluje i medaile, dále se udělují pouze stužky.
 • Počet proužků udává počet desetiletí členství v SDH.
 • Nosí se pouze nejvyšší udělená stužka.
shcms-cestne-uznani-osh 
shcms-cestne-uznani-ksh 
shcms-cestne-uznani-ustredi

Čestné uznání SH ČMS

Uděluje se hasičům i celým sborům.

 • Lze udělit opětovně.
 • Tři stupně: Čestné uznání OSH (jeden modrý pruh), Čestné uznání KSH a Čestné uznání SH ČMS.
 • Nosí se pouze nejvyšší udělený stupeň.
 • Stužky se k Čestným uznání vydávají teprve od roku 2011.shcms-za-prikladnou-praci

Medaile SH ČMS Za příkladnou práci

 
 • Uděluje OSH hasičům i sborům, nejdříve však po 10 letech nepřetržité aktivní práce.
 • Podmínkou pro udělení je získání Čestného uznání OSH.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.


shcms-za-zasluhy

Medaile SH ČMS Za zásluhy

 
 • Uděluje OSH hasičům i sborům, nejdříve však za 5 let po získání medaile Za příkladnou práci.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

shcms-medaile-sv-floriana

Medaile sv. Floriána

 
 • Uděluje KSH hasičům, nejdříve však za 5 let po získání medaile Za zásluhy.
 • Podmínkou pro udělení je získání Čestného uznání KSH.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Medaile nahrazuje starší Odznak sv. Floriána.

shcms-za-mimoradne-zasluhy

Medaile SH ČMS Za mimořádné zásluhy

 
 • Uděluje VV SH ČMS hasičům i sborům, nejdříve však za 5 let po získání medaile sv. Floriána.
 • Podmínkou pro udělení je získání Čestného uznání SH ČMS.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

shcms-rad-sv-floriana

Řád sv. Floriána

 
 • Výběrové vyznamenání, které uděluje VV SH ČMS hasičům a sborům za mimořádné výsledky v činnosti a to nejdříve za 5 let po udělení medaile Za mimořádné zásluhy.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

shcms-zaslouzily-hasic

Titul Zasloužilý hasič

 
 • Výběrové vyznamenání, které uděluje VV SH ČMS hasičům, kteří svou celoživotní prací přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva.
 • Uděluje se zpravidla po 5 letech po udělení medaile Za mimořádné zásluhy při dodržení délky 35 let členství a dovršení 60 let věku.
 • Při předání titulu je člen zapsán do Pamětní knihy ZH.
 • Při předání titulu je člen zapsán do Pamětní knihy ZH.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

shcms-za-zasluhy-o-vychovu

Medaile SH ČMS Za zásluhy o výchovu

 
 • Uděluje VV SH ČMS hasičům, kteří ve funkci vedoucích kolektivů mládeže a dorostu nejméně 10 let dosahují příkladných výsledků, a nebo kteří svou dlouholetou činností zvlášť přispěli k rozvoji práce s dětmi a dorostem.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

shcms-za-zachranu-zivota

Medaile SH ČMS Za záchranu života

 
 • Uděluje VV SH ČMS hasičům (ve výjimečných případech též ostatním občanům a cizím státním příslušníkům), kteří zachránili lidský život.
 • Lze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

shcms-za-odvahu-a-statecnost

Medaile SH ČMS Za odvahu a statečnost

 
 • Uděluje VV SH ČMS hasičům (ve výjimečných případech též ostatním občanům a cizím státním příslušníkům), kteří s nasazením vlastního života při požáru, výbuchu, havárii či živelní pohromě prokázali mimořádnou statečnost a odvahu.
 • Lze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

shcms-za-mezinarodni-spolupraci-1 
shcms-za-mezinarodni-spolupraci-2 
shcms-za-mezinarodni-spolupraci-3

Medaile SH ČMS Za mezinárodní spolupráci

 
 • Uděluje se cizím státním příslušníkům, členům zahraničních partnerských hasičských a záchranářských organizací a ve výjimečných případech též fyzickým a právnickým osobám ČR, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj mezinárodní spolupráce hasičů a záchranářů.
 • Medaile má 3 stupně z nichž první stupeň je nejvyšší. 3. stupeň uděluje OSH, 2. stupeň uděluje KSH, 1. stupeň uděluje VV SH ČMS.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

shcms-zasluzny-rad

Záslužný řád českého hasičstva

 
 • Výběrové vyznamenání, které uděluje VV SH ČMS jako nejvyšší ocenění za zvláště vynikající zásluhy o rozvoj dobrovolného hasičstva a záchranářů v České republice či proslavení vlasti v zahraničí.
 • Při slavnostních příležitostech se řádová insignie nosí „in natura“.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

shcms-cestny-clen

Titul Čestný člen SH ČMS

 
 • Uděluje se fyzickým osobám, které nejsou, nikdy nebyly nebo nemohou být členy SH ČMS a přesto se významným způsobem zasloužily o prospěch nebo postavení obce, SDH či hasičstva vůbec, ke sdružení se hlásí, podporují jeho činnost a svými občanskými postoji a aktivitami podpoří poslání sdružení.
 • Výrazem titulu je medaile, jmenovací dekret nebo diplom, jehož obsahem je definice postavení, práv a povinností „Čestného člena SH ČMS“, které mohou být u každého různé, musí však být dodrženo ustanovení Stanov, čl. 26, odst.1­3.
 • Z výše uvedeného vyplývá, že tuto stužku nenajdete na žádné uniformě člena SDH.

Vyznamenání měst a obcí


jsdh-3

Medaile Za aktivní činnost v jednotce SDH obce

 • Uděluje starosta obce na návrh starosty okrsku, velitele okrsku, starosty SDH, velitele SDH nebo velitele jednotky SDH.
 • Medaile má tři stupně. Prozatím je vytovřen návrh pouze pro 3. stupeň.
 • Medaile III. stupně se uděluje (a) hasičům nejdříve po 5 letech členství v jednotce SDH obce, (b) hasičům SDH, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj jednotek SDH obce, nebo (c) i jiným právním subjektům, které významnou měrou přispívají nejméně po dobu 3 let k rozvoji jednotek SDH obce.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
Systém vyznamenání SH ČMS - jednotlivci
Následující schéma znázorňuje systém udělování vyznamenání členů-hasičů dle platného statutu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (platného od 1.1.2014).
Systém vyznamenání SH ČMS - sbory a organizační jednotky
Následující schéma znázorňuje systém udělování vyznamenání sborů a ostatních organizačních jednotek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska dle platného statutu (platného od 1.1.2014).
Sbor dobrovolných hasičů Dobranov děkuje za vaší návštěvu
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one