Hasiči Dobranov

PA200166.JPG
1983
1983
1985
1985
2005
2005
2008
2008
2009
2009
2010 Povodně
2010 PovodněPrázdniny – bezpečně a ve zdraví


Blíží se období prázdnin a tím i spousty volného času pro děti. V této souvislosti je vhodné se zamyslet nad tím, že  děti čeká nejen  zábava a hry, ale také řada různých nebezpečí, které si často ani neuvědomujeme. Ne vždy  budou naše děti trávit svůj volný čas v přítomnosti dospělých. Aby se prázdniny nestaly tak říkajíc „noční můrou" pro rodiče i záchranáře, je dobré si připomenout některé zásady bezpečného chování doma nebo v přírodě.

Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně nejen na „vyhrazeném tábořišti":

  • oheň rozdělávat nejlépe vždy za přítomnosti dospělé osoby,

  • nikdy nezapalovat oheň v blízkosti     lesa (50 m),

  • nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo extrémního sucha,

  • nikdy neponechávat oheň bez dozoru,

  • mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že je oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj,

  • nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti ohně (nebezpečí vznícení šatstva),

  • do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby od sprejů apod.),

  • oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),

  • oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho samovolné rozhoření.

Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se rovněž na svých prázdninových toulkách přírodou často dostanou do blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a opuštěných štol, ve městech pak na ně čekají lákadla ve formě lešení, komínů, kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace nebo zaklínění v úzkých prostorách. V nejhorších případech může dojít i nečekanému zaplavení prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů. Rovněž před hrátkami v takovýchto místech by měli rodiče své děti důrazně varovat.

Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních koupalištích. Skákání do vody, kdy neznáme její hloubku a přeceňování plaveckých schopností je pravidelnou příčinou prázdninových tragédií.

Rodiče nezapomínejte, že nejenom v přírodě čekají na vaše děti různé nástrahy.  Neponechávejte zbytečně v dosahu dětí zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické přípravky. Upozorněte děti na bezpečné chování i u vás doma. Plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a k pokusům a experimentům! Připomeňte dětem, že při odchodu z domu nesmí zapomenout klíče a dále překontrolovat všechny spotřebiče (sporák, světla, žehlička, varná konvice apod.), ověřit si, zda jsou zavřená okna  a že jsou  uzavřeny všechny vodovodní kohoutky.

Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách, kdy mají nadbytek volného času, není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko předvídatelné situace. Ale pokud se jako rodiče pokusíme alespoň trochu děti na výše uvedená nebezpečí připravit a varovat je před nimi, můžeme očekávat, že letošní léto proběhne bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí.

Bezpečné a bezstarostné prožití prázdnin přejí hasiči Dobranov.

TOPlist
Sbor dobrovolných hasičů Dobranov děkuje za vaší návštěvu
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one