Hasiči Dobranov

PA200166.JPG
1983
1983
1985
1985
2005
2005
2008
2008
2009
2009
2010 Povodně
2010 PovodněPrávní předpisy

23/2008 Sb. - vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb

34/1986 Sb. - nařízení vlády o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany ve znění pozdějších předpisů

87/2000 Sb. - vyhláška ministerstva vnitra, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

59/2006 Sb. - zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky

103/2006 Sb. - vyhláška o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu

133/ 1985 Sb. - zákon o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

164/2004 Sb. - vyhláška, kterou se stanoví základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační schopnosti ve znění pozdějších předpisů

172/2001 Sb. - nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

202/1999 Sb. - vyhláška ministerstva vnitra, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří

238/2000 Sb. - zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

239/2000 Sb. - zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

240/2000 Sb. - zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů

246/2001 Sb. - vyhláška ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

247/2001 Sb. - vyhláška ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů

255/1999 Sb. - vyhláška ministerstva vnitra o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany ve znění pozdějších předpisů

323/2001 Sb. - vyhláška ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

328/2001 Sb. - vyhláška ministerstva vnitra o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému ve znění pozdějších předpisů

352/2003 Sb. - nařízení vlády o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků

380/2002 Sb. - vyhláška ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

462/2000 Sb. - nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb. , o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů

463/2000 Sb. - nařízení vlády o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva ve znění pozdějších předpisů

zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí

kontrola obce podle zákona o požární ochraně

odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků

zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

zřizování jednotky sboru dobrovolných hasičů obce


TOPlist
Sbor dobrovolných hasičů Dobranov děkuje za vaší návštěvu
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one